Links
Comment on page

Xóa tích hợp Google Analytics và Google Ads

1. Hướng dẫn xóa tích hợp Google Analytics

Bước 1: Đăng nhập và hệ thống FFF. Nhấp vào icon
Tích hợp ở trang Dashboard
Bước 2: Tại mục "Tích hợp Google Analytics", nhấp vào icon
bên cạnh mã Analytics muốn xóa và chọn "Xóa mã"

2. Hướng dẫn xóa tích hợp Google Ads

Bước 1: Đăng nhập và hệ thống FFF. Nhấp vào icon
Tích hợp ở trang Dashboard‌
Bước 2: Tại mục "Tích hợp Google Ads", nhấp vào icon
bên cạnh AdWords CID muốn xóa và chọn "Xóa kết nối AdWords"
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46