Cấu hình Email

Chỉnh sửa email và mẫu email gửi đến khách hàng của bạn

1. Danh sách Email đã liên kết

Bạn nhấp vào mục danh sách email đã liên kết. Tại đây bạn có thể Thêm hoặc Xóa các email hỗ trợ. Đó là các email dùng để gửi cho khách hàng hoặc tạo chiến dịch Email Marketing.

  • Để thêm email , bạn nhấp vào nút "Thêm email mới", nhập Tên hiển thị, địa chỉ Email, mật khẩu App

Bạn có thể xem Hướng dẫn tạo mật khẩu App tại đây.

Sau khi nhập thông tin xong, bạn nhấp vào nút "Thêm mới" để thêm email.

  • Để xóa email, bạn nhấp vào biểu tượng xóa ở cuối dòng email đó, và nhấp "Xóa"

2. Danh sách mẫu email

Tại đây, bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bớt các mẫu email đã tạo của bạn. Những mẫu email này sẽ được gửi cho khách hàng khi bạn sử dụng tính năng email.

  • Để thêm mẫu email, bạn nhấp vào nút "Thêm mẫu email mới" trên góc phải màn hình. Giống như khi tạo một email bình thường, bạn nhập tiêu đề và nội dung vào, sau đó nhấp "Thêm mới"

  • Để xóa mẫu email, bạn nhấp vào biểu tượng xóa ở cuối dòng mẫu email đó, và nhấp "Xóa"

  • Để chỉnh sửa mẫu email, bạn nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa, nhập tiêu đề và nội dụng bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp nút "Thêm mới"

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated