Links
Comment on page

Xóa tài khoản Google Ads ra khỏi FFF

Để xóa tài khoản Google Ads ra khỏi hệ thống FFF, bạn nhấp vào icon Quản lý AdWords
tại mục Dashboard
Tại đây, click vào icon Xóa ở cột "Tác Vụ" tương ứng với tài khoản AdWords bạn muốn xóa.
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46