Xóa tài khoản Google Ads ra khỏi FFF

Tại đây, click vào icon Xóa ở cột "Tác Vụ" tương ứng với tài khoản AdWords bạn muốn xóa.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated