Email quản lý tài khoản
Bấm vào menu Tác Vụ => Kết nối email
Sau đó bạn điền email vào cửa sổ popup hiện lên
Hệ thống sẽ gửi email xác minh về email của bạn. Bạn cần mở email của bạn, và bấm vào nút đồng ý để hoàn tất kết nối email
Chú ý trong trường hợp email của bạn chưa tạo tài khoản ads.tiktok.com bạn cần tạo mới tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản, bạn sẽ được chuyển qua bước xác minh. Vui lòng bấm vào nút xác minh đễ hoàn tất quá trình.
Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy tài khoản của mình trong
Bấm vào để quản lý tài khoản bạn đã mua
Copy link