Báo cáo

Báo cáo trực quan, sinh động giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi nguồn khách hàng của mình

Để truy cập vào Báo cáo của công cụ Chăm khách , bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống FFF tại đây và chọn tab Chăm khách.

Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị Báo cáo khách hàng bao gồm:

Tất cả khách hàng: Tổng số khách hàng mà bạn thu thập được thông tin từ lúc sử dụng bộ công cụ FFF

Khách đang truy cập: Số khách hàng đang truy cập vào website của bạn

Khách hàng mới: Số khách hàng mà bạn thu thập được thông tin từ bộ công cụ FFF trong 7 ngày gần nhất

Tổng lượt truy cập: Số lượt truy cập website trong 7 ngày gần nhất

Khách hàng từ website: Biểu đồ so sánh số khách hàng mới của tuần này so với tuần trước

Khách hàng theo trạng thái: Biểu đồ thể hiện tỷ lệ khách hàng theo trạng thái bao gồm Đã liên hệ, Bỏ qua, Không thể liên hệ, Quan tâm, Không quan tâm, Khách hàng mới trong 7 ngày gần nhất

Khách hàng theo nguồn: Biểu đồ mô tả tỷ lệ khác hàng thu thập được từ các công cụ của FFF trong 7 ngày gần nhất

Truy cập gần nhất: Các trang web mà khách hàng truy cập gần nhất. Bạn có thể xem thêm bằng cách nhấp vào "Xem theo thời gian thực"

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated