Liên kết Merchant Center

Hướng dẫn liên kết Merchant Center với tài khoản Invoice bạn mua từ 3F

Bước 1:

Truy cập vào Merchant enter của bạn, bấm vào icon cài đặt và chọn mục: Tài khoản được liên

Trong trang "Tài khoản được liên kết" tại tab đầu tiên: Google Ads

Kéo xuống dưới chọn mục: Liên kết tài

Bấm vào nút Liên kết tài khoản bạn sẽ thấy một cửa sổ yêu cầu điền ID tài khoản Adwords

Bạn điền mã tài khoản Adwords bạn mua từ 3F vào (mã CID)

Sau khi điền mã CID, bạn bấm gửi yêu cầu liên kết từ trong Merchant Center của bạn.

Bước 2:

Sau khi hoàn tất bước 1, bạn đã hoàn gửi yêu cầu liên kết.

Bạn cần lấy Merchant Center ID (nằm ở góc bên phải merchant center)

Bạn điền vào ô xác nhận liên kết và bấm nút xác nhận. Quá tình xác minh tự động và hoàn tất liên kết cho bạn.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy liên hệ số hotline: 0901 47 48 46 hoặc live chat với chúng tôi trên https://fff.com.vn.

Last updated