Hủy tài khoản

Hủy tài khoản và nhận hoàn tiền vào ví

Trong trường hợp tài khoản bị tạm ngưng, hoặc quảng cáo không thể chạy bạn có thể tiến hành hủy tài khoản quảng cáo. Tiền còn dư sẽ được chuyển vào ví của bạn.

Hệ thống chỉ hủy những tài khoản mà bạn mua từ 3F (fffads.com), không thể hủy các tài khoản bạn thanh toán bằng thẻ của bạn.

Để tiến hành hủy tài khoản bạn truy cập vào mục danh sách tài khoản đã mua. Sau đó bấm tùy chọn

Chọn tác vụ Hủy Tài Khoản,

Một thông báo sẽ hiện ra

Quá trình hủy tài khoản sẽ dừng quảng cáo và hủy bỏ quyền truy cập tài khoản của bạn. Vì thế bạn cẩn trọng khi thực hiện tính năng này.

Khi xác định hủy bạn chỉ cần bấm vào nút "Đóng tài khoản và hoàn phí" hệ thống sẽ tự thực hiện

Quá trình hủy tài khoản diễn ra trong vòng 3 tiếng, số ngân sách dư trong tài khoản sẽ được cộng ngược vào ví của bạn.

Lưu ý:

  • Các tài khoản đang hoạt động chưa tạm ngưng sẽ không Hủy tài khoản để hoàn tiền về quỹ được

  • Nếu trường hợp tài khoản còn hoạt động và còn ngân sách, nhưng bạn muốn hủy tài khoản để hoàn tiền về ngân hàng thì hãy liên hệ nhân viên hỗ trợ nhé!

Last updated