Quy định hoàn tiền

Quy định các trường hợp được Yêu cầu hoàn tiền đã mua tài khoản hoặc đã nạp thêm vào tài khoản Google Ads.

Bạn sẽ được hoàn lại tiền trong 02 trường hợp sau:

*Trường 1: Hoàn 100% số tiền mua tài khoản ban đầu

Khi tài khoản quảng cáo của bạn (sau khi đã set up chiến dịch) bị tạm ngưng hoặc không hiển thị sau 07 ngày làm việc (không tính cuối tuần). Chúng tôi sẽ hoàn trả lại 100% số tiền bạn đã chuyển khoản mua tài khoản ban đầu.

*Trường hợp 2: Hoàn số tiền còn lại sau khi trừ mọi chi phí

Khi bạn mua tài khoản nhưng không dùng hoặc muốn dừng không tiếp tục quảng cáo nữa. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn số tiền còn lại, sau khi trừ chi phí đã chạy cộng với phí hoàn tiền.

*Phí hoàn tiền được tính là: 260,000đ (tương đương $10). Cụ thể như sau:

  • Mua tài khoản xong nhưng không chạy.

    • Ví dụ: Bạn mua tài khoản Google Ads trị giá $100 (tương đương 2,600,000 ). Sau khi mua vì lý do nào đó bạn không muốn dùng nữa, dù chưa setup tài khoản chạy, bạn sẽ được yêu cầu hoàn tiền. Số tiền được hoàn = Tiền mua tài khoản ban đầu - Phí hoàn tiền (2,600,000 - 260,000 = 2,340,000đ);

  • Mua tài khoản xong chạy chưa hết tiền thì ngưng.

    • Ví dụ: Bạn mua tài khoản Google Ads trị giá $100 (tương đưng 2,600,000đ). Khi chạy được 1,000,000đ bạn ngưng, không muốn chạy tiếp. Bạn được yêu cầu hoàn tiền. Số tiền được hoàn = Tiền mua tài khoản ban đầu - Số tiền đã chạy - Phí hoàn tiền (2,600,000 - 1,000,000 - 260,000 = 1,340,000đ);

  • Nạp thêm tiền nhưng ngưng không chạy nữa: Tương tự với trường hợp này, bạn sẽ có Số tiền được hoàn = Số tiền đã nạp thêm - Số tiền đã chạy (nếu có) - Phí hoàn.

*Thời gian hoàn tiền: trong 03 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật).

Đối với các tài khoản đang sử dụng hoặc bị tạm ngưng có ngân sách dưới 50$, 3F sẽ không hỗ trợ cấp mới

Liên hệ với hỗ trợ viên của bạn nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình yêu cầu hoàn tiền, hoặc cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì có liên quan đến tài khoản. Hoặc gọi số hotline: 0901 47 48 46.