Links
Comment on page

Liên kết MCC

Hướng dẫn liên kết MCC của bạn với tài khoản adwords mua từ 3F
Để liên kết MCC của bạn với tài khoản AdWords mua từ 3F, bạn thực hiện như sau
Bước 1: Gửi yêu cầu liên kết
Từ tài khoản MCC của bạn để gửi yêu cầu liên kết với tài khoản AdWords tạo bởi 3F bạn làm như sau.
Truy cập vào tài khoản MCC, từ menu bên trái chọn mục: tuỳ chọn cài đặt tài khoản phụ
Sau đó bấm vào icon đấu cộng màu xanh, chọn mục: Liên kết tài khoản đã có
Một cửa sổ hiện ra, bạn điền ID tài khoản AdWords (ID bạn mua của 3F) vào
Bạn bấm nút Gửi yêu cầu để MCC bạn gửi yêu cầu đến tài khoản 3F.
Bước 2: xác nhận yêu cầu
Tại trang quảng lý tài khoản đã mua ở 3F, bạn bấm vào menu tuỳ chọn
Chọn mục liên kết MCC của bạn, một cửa sổ xác nhận hiện ra
MCC ID chính là số ID của tài khoản MCC (nằm góc trên tay phải của bạn)
Bạn điền ID của MCC vào và bấm xác nhận. Hệ thống sẽ tự động xác minh và bạn có thể quản lý tài khoản AdWords ngay lập tức
Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy liên hệ số hotline: 0901 47 48 46 hoặc live chat với chúng tôi trên https://fff.com.vn.