Tích hợp theo dõi chuyển đổi AdWords

Tích hợp AdWords giúp FFF có thể gửi cho thông báo conversion vào tài khoản Google Ads của bạn khi khách hàng click vào các tiện ích do FFF cung cấp. Để gắn tích hợp tài khoản Google Ads cho website chưa có hoặc thay đổi tài khoản Google Ads khác cho cho các website đã gắn rồi, bạn thực hiện theo 3 bước sau:

Bước 1: Có 2 cách để tích hợp tài khoản Google Ads của website vào hệ thống FFF

Cách 1: Vào mục Tích hợp ở trang Dashboar, kéo xuống mục Tích hợp theo dõi chuyển đổi AdWords.

Tại đây, nhập vào nút kết nối tại website mà bạn muốn tích hợp Google Ads

Cách 2: Vào mục Quản lý website ở trang Dashboar, nhấp vào Icon Thêm ở cột "Tác vụ"

Bước 2: Chọn tài khoản các tài khoản AdWords có sẵn hoặc thêm tài khoản mới bằng cách click vào nút "Kết nối tài khoản AdWords mới"

Đối với trường hợp kết nối tài khoản AdWords mới, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách làm tại đây.

Bước 3: Sau khi thực hiện các bước trên, hãy nhấp vào "Thêm tài khoản AdWords" để hoàn tất

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated