Tích hợp

Tích hợp Google Analytics và Google Ads vào hệ thống FFF để theo dõi hoạt động của khách hàng

Ở mục Tích hợp, bạn có thể kiểm tra và quản lý tài khoản Google Analytics và tài khoản Google Ads đã được tích hợp.

Tại mục Tích hợp Google Analytics, bạn có thể kiểm tra:

  • Website: Các website được thêm vào hệ thống FFF

  • Mã Analytics: Mã tài khoản Google Analytics mà bạn đã kết nối

  • Theo dõi bằng Event: bạn có đang cho phép FFF gửi thông báo Event đến tài khoản Google Analytics của bạn

Tại mục Tích hợp theo dõi chuyển đổi AdWords, bạn có thể kiểm tra:

  • Website: Các website được thêm vào hệ thống FFF

  • AdWords CID: Mã tài khoản Google Ads mà bạn đã kết nối

  • Theo dõi bằng Conversion: bạn có đang cho phép FFF gửi thông báo Conversion đến tài khoản Google Ads của bạn

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated