Báo cáo chi tiết IP

Báo cáo này xuất hiện khi bạn bấm vào 1 IP bất kỳ.

Báo cáo Chi tiết IP thể hiện thông tin về IP click chuột vào quảng cáo. Thông tin IP được tổng hợp từ dữ liệu nội tại của IP và dữ liệu Bigdata của 3F

Dữ liệu nội tại của IP: là dữ liệu mà IP đó mang theo được lấy từ website https://ipinfo.io.

Dữ liệu Bigdata của 3F về IP bao gồm:

  • Kiểm tra IP có phải là VPN hay Proxy không ?

  • Kiểm tra số lượng bấm chuột của IP trong toàn bộ hệ thống 3F trong vòng 30 ngày.

  • Kiểm tra tần suất bấm chuột của IP

Từ 2 dữ liệu đó 3F sẽ nhận định IP là: Bình thường, Nghi ngờ, Phá hoại hay Botnet.

3F cung cấp lịch sử chi tiết báo cáo của IP click vào quảng cáo của bạn và trên toàn bộ hệ thống:

Để bảo đảm tính riêng tư và bảo mật tài khoản, trong báo cáo lịch sử IP trên hệ thống chúng tôi sẽ ẩn trang web đích

Chú ý: Nếu bạn kích hoạt tính năng chặn theo Bigdata, 3F sẽ thực hiện chặn các IP phá hoại và Botnet.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated