Cài đặt

Tại mục Cài đặt, hệ thống giúp bạn bạn cấu hình 3 mục chính bao gồm:

  • Cấu hình Live chat: Mục này giúp bạn chỉnh sửa giao diện hiển thị của công cụ Live chat trên website của mình, bao gồm Hiển thị, Chủ đề, Hỗ trợ viên, Vị trí và Lời chào

  • Cấu hình Email: Tại đây, bạn sẽ chỉnh sửa Email và mẫu email gửi đến khách khi sử dụng tính năng gửi email của công cụ Live chat

  • Tài khoản: Kiểm thông tin tài khoản FFF của bạn bao gồm email, tên và số di động

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated