Quản lý website

Kiểm tra và quản lý tất cả các website bạn đang có một cách nhanh nhất

Tại đây, bạn có thể kiểm tra:

  • Website: Các website bạn đã thêm vào hệ thống FFF

  • AdWords: Tài khoản AdWords tương ứng với website đó đã được tích hợp vào hệ thống

  • Mã tracking: Đoạn mã tracking đã gắn vào thẻ Head của website

  • Tình trạng: Website hiện tại có kết nối vào hệ thống FFF hay không

  • Ngày tạo: Ngày thêm website vào hệ thống

  • Ngày hết VIP: nếu tài khoản có nâng VIP

  • Dịch vụ: Gói mà website đang sử dụng (miễn phí hoặc VIP)

  • Tác vụ: Thay đổi tài khoản Google Ads tương ứng với website hoặc xóa website đó ra khỏi hệ thống FFF

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated