Danh sách IP đang chặn

Danh sách IP đang chặn, là những IP đang nằm trong hệ thống loại trừ IP của Google Ads

Danh sách IP đang chặn

Là danh sách những IP bị hạn chế và không hiện quảng cáo.

IP đang chặn = Không hiển thị quảng cáo trên IP này

Để không hiện thị quảng cáo, những IP đang chặn sẽ được hệ thống chuyển vào danh sách loại trừ IP của tài khoản Google Ads của bạn.

Danh sách loại trừ IP của Google Ads

Google Ads cung cấp công cụ giúp bạn có thể hạn chế các IP click quảng cáo. Bạn có thể xem danh sách này bằng cách

Mở tài khoản AdWords > Chiến dịch > Cấu hình > Loại trừ IP

Google quy định: Những IP trong danh sách loại trừ IP sẽ không hiện quảng cáo.

Hạn chế của danh sách loại trừ IP

Google có những hạn chế của danh sách loại trừ IP. Gồm:

  • Nếu bạn có nhiều chiến dịch, danh sách loại trừ của mỗi chiến dịch sẽ khác nhau

  • Giới hạn 500 dòng trong danh sách loại trừ IP. Nếu bạn muốn thêm bạn phải gom nhóm IP hoặc xóa IP khỏi danh sách.

Giải pháp của 3F

3F sẽ đồng bộ IP đang chặn vào tất cả chiến dịch hoặc vào các chiến dịch mà bạn đã chọn

Sau đó 3F liên tục kiểm tra danh sách IP đang chặn của bạn. Nếu danh sách này vượt quá 500 IP hệ thống sẽ loại bỏ các IP chặn đầu tiên và thay bằng các IP mới.

Nếu bạn đạt 500 IP trong danh sách chặn. Hệ thống sẽ tự động xóa IP số 1 và thêm IP số 501 vào.

Các giải pháp được phần mềm xử lý tự động, bạn chỉ cần cấu hình 1 lần đầu tiên.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated