Chặn tự động

Trước khi thực hiện chặn IP, bạn có thể xác định tầm vực cho phép 3F hoạt động. 3F cung cấp cho bạn 3 phương án tầm vực

Có 3 tầm vực để thực hiện chặn IP:‌

 • Chỉ theo dõi IP: hệ thống chỉ hiện báo cáo & cảnh báo không thực hiện chặn IP

 • Toàn bộ tài khoản: hệ thống sẽ chặn IP vào tất cả các chiến dịch trong tài khoản của bạn. Hệ thống sẽ đồng bộ chiến dịch của bạn trong mỗi 30 phút.

 • Chặn theo chiến dịch: bạn có thể chọn các chiến dịch muốn hệ thống chặn

‌Sau khi chọn tầm vực bạn có thể cấu hình nhiều giải pháp chặn click ảo. Các giải pháp được chia làm 3 nhóm:‌

 1. Nhóm 1: Chặn theo AI

 2. Nhóm 2: Chặn IP realtime

 3. Nhóm 3: Chặn IP tùy chỉnh

‌Nhóm 1: Chặn theo AI

‌Chặn theo AI là chế độ chặn trước. Tức là chặn IP ngay trước khi IP click quảng cáo.‌

Trong nhóm chặn theo AI. Có 4 phương án chặn:‌

 • Mạng 3G & 4G: 3F tổng hợp danh sách mạng 3G & 4G của 4 nhà mạng Viettel, Mobile, Vina và Vietnammobile. Tỉ lệ tổng hợp IP khoảng 90% IP của các nhà mạng này này.

 • 3F Bigdata - IP. Là danh sách các IP phá hoại. Bạn có thể bấm để xem các IP này

 • VPN & Proxy: là các IP được dùng làm botnet. Dữ liệu được tổng hợp tự động 30 phút/lần

 • Ngừng quảng cáo Mobile: 3F sẽ đặt giá thầu Mobile giảm 100%. Và quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị trên Mobile.

‌Nhóm 2: Chặn IP realtime

‌Chặn IP realtime là giải pháp chặn sau khi IP click quảng cáo ít nhất 1 lần. Dựa vào thông tin của IP và thông tin từ Google, cùng với cấu hình của 3F sẽ chặn IP này‌

Chặn Realtime có 3 phương án:‌

 • Chặn theo trình duyệt: Bạn có thể chọn các trình duyệt sẽ chặn. Nếu IP click thuộc trình duyệt bạn chọn, hệ thống sẽ chặn IP

 • Chặn theo số lượng click:

  • Chặn 1 IP: tính toán theo 1 IP

  • Chặn 1 nhóm IP: tính toán theo 1 nhóm IP, cấu trúc nhóm (127.0.0.*). Tức là nhóm gồm 255 IP.

 • Chặn IP theo vị trí: dựa vào vị trí click của IP để chặn

‌Phương án 3: Chặn IP tùy chỉnh

‌Chặn tùy chỉnh giúp bạn chặn những IP bạn biết hoặc bạn tự tổng hợp

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated