Links

Lịch sử thanh toán

Sau khi đăng nhập vào https://admin.fff.com.vn/,
Cách1: Chọn icon
Lịch sử thanh toán góc trái trong mục Dashboard
Cách 2: Chọn icon
góc phải, chọn mục Lịch Sử Thanh Toán
Sau khi thực hiện, xuất hiện giao diện như dưới:
Tại đây bạn xem thông tin:
  • Tài khoản Adwords
  • Website
  • Đổi Vip
  • Cập nhật Vip
  • Ngày thanh toán
  • Ngày hết Vip
  • Ngày còn Vip
Chọn "Đổi Vip", xuất hiện giao diện như dưới
  • Chọn tài khoản Adwords, chọn Website sẽ Vip, chọn Thay Đổi Vip
Chọn "Gia hạn Vip", xuất hiện giao diện như dưới
  • Tích chọn Website của bạn
  • Chọn hình thức thanh toán
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF