Lịch sử thanh toán
Sau khi đăng nhập vào https://admin.fff.com.vn/,
Cách1: Chọn icon
Lịch sử thanh toán góc trái trong mục Dashboard
Cách 2: Chọn icon
góc phải, chọn mục Lịch Sử Thanh Toán
Sau khi thực hiện, xuất hiện giao diện như dưới:
Tại đây bạn xem thông tin:
  Tài khoản Adwords
  Website
  Đổi Vip
  Cập nhật Vip
  Ngày thanh toán
  Ngày hết Vip
  Ngày còn Vip
Chọn "Đổi Vip", xuất hiện giao diện như dưới
  Chọn tài khoản Adwords, chọn Website sẽ Vip, chọn Thay Đổi Vip
Chọn "Gia hạn Vip", xuất hiện giao diện như dưới
  Tích chọn Website của bạn
  Chọn hình thức thanh toán
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF
Last modified 1yr ago
Copy link