Lịch sử thanh toán

Sau khi đăng nhập vào https://admin.fff.com.vn/,

Sau khi thực hiện, xuất hiện giao diện như dưới:

Tại đây bạn xem thông tin:

  • Tài khoản Adwords

  • Website

  • Đổi Vip

  • Cập nhật Vip

  • Ngày thanh toán

  • Ngày hết Vip

  • Ngày còn Vip

Chọn "Đổi Vip", xuất hiện giao diện như dưới

  • Chọn tài khoản Adwords, chọn Website sẽ Vip, chọn Thay Đổi Vip

Chọn "Gia hạn Vip", xuất hiện giao diện như dưới

  • Tích chọn Website của bạn

  • Chọn hình thức thanh toán

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc qua trang fanpage chính thức của FFF

Last updated