Phân Tích 2 Website

Dễ dàng so sánh 2 website cùng một lúc

Có 3 cách để phân tích 2 website

Để so sánh 2 Website:

Cách 1

Bấm vào "So Sánh", nhập tên website so sánh

Cách 2

  • Nhấn vào dòng chữ "So sánh website của bạn và đối thủ"

  • Nhập tên 2 Website, bấm so sánh

Cách 3

  • Bấm so sánh

Giao diện khi so sánh 2 Website

Last updated