Links

Phân Tích 2 Website

Dễ dàng so sánh 2 website cùng một lúc
Có 3 cách để phân tích 2 website
Để so sánh 2 Website:
Cách 1
Bấm vào "So Sánh", nhập tên website so sánh
Cách 2
  • Nhấn vào dòng chữ "So sánh website của bạn và đối thủ"
  • Nhập tên 2 Website, bấm so sánh
Cách 3
  • Bấm
    website bạn muốn. Xuất hiện giao diện như dưới
  • Bấm so sánh
Giao diện khi so sánh 2 Website