Báo cáo IP realtime

Báo cáo realtime giúp bạn xem 20 IP cuối cung click quảng cáo

Như tên gọi của báo cáo này, hệ thống sẽ tự động cập nhập 20 IP click quảng cáo cuối cùng

Trong báo cáo Realtime:

 • Xem tổng quan 20 IP cuối cùng click vào quảng cáo.

 • Bạn có thể bấm vào IP để xem chi tiết thông tin IP.

 • Bạn có thể bấm để chặn nhanh IP

Những chú ý trong báo cáo realtime:

 • Số lần click được tổng hợp dựa theo cấu hình Realtime của bạn.

  • Ví dụ bạn cấu hình Realtime 1 IP click 2 cái trong 15 phút sẽ chặn.

  • Trong báo cáo realtime chúng tôi sẽ thông báo số lần click của IP trong 15 phút.

 • Nếu chiến dịch là tìm kiếm bạn sẽ nhìn thấy từ khóa và vị trí từ khóa. Còn chiến dịch hiển thị bạn sẽ có thể không thấy từ khóa.

 • Trạng thái gồm: Hợp lệ, Nghi vấn, Click ảo và Phá Hoại.

 • Thông tin mạng được lấy từ IP của thiết bị click.

 • Vị trí được lấy từ Google khi bạn bị click vào quảng cáo.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated