Links
Comment on page

Tìm khách từ Google Ads

Công cụ giúp tìm khách từ quảng cáo GDN trên các trang hiện thị
Có 2 cách để sử dụng công cụ tìm khách từ Google Ads
  • Cách 1: Chọn vào biểu tượng
  • Cách 2: Chọn vào nút
Sau khi click chọn biểu tượng hay nút trải nghiệm >> Giao diện tìm khách từ google ads xuất hiện
Sau đó bạn chọn kết nối tài khoản
Giao diện chọn cách kết nối Adwords vào hệ thống
  • Bạn có thể kết nối nhanh với tài khoản gmail đã chạy quảng cáo
  • Hoặc kết nối thông qua mã Adwords CID
Sau khi kết nối bạn sẽ thấy tài khoản Google Ads của bạn
Bạn chọn vào tài khoản cần xem giao diện sẽ cho bạn thấy thống kê các dữ liêu
  • Tên miền website bạn chạy quảng cáo GDN
  • Tên người dùng hay công ty
  • Email
  • Số điện thoai
  • Chức năng lưu lại
Click vào biểu tượng
Tải báo cáo về máy
Cuối cùng thì bạn có thể tải file về hoặc lưu toàn bộ data
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc trang fanpage chính thức của FFF