Tích hợp Google Analytic

Tích hợp Google Analytic vào hệ thống FFF sẽ giúp bạn theo dõi hoạt động của khách hàng đối với các tiện ích FFF trên website. Để tích hợp, bạn thực hiện 3 bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang Tích hợp

Có 2 cách để bạn truy cập vào trang Tích hợp trong hệ thống FFF:

Bước 2: Tại mục Tích hợp Google Analytics, nhấp vào nút "Thêm" ở cột Mã Analytics

Bước 3: Bạn vào tài khoản Google Analytics của mình, copy ID tài khoản Google Analytics. Sau đó, bạn quay lại hệ thống FFF và dán vào ô Mã Google Analytics và nhấp nút "Cập nhật"

Lưu ý: Nếu bạn muốn tạm thời dừng theo dõi sự kiện của các tiện ích do FFF cung cấp trong tài khoản Google Analytics của mình, hãy click vào biểu tượng ở cột Theo dõi bằng event. Sau đó, bạn có thể bật lại nếu muốn theo dõi lại các sự kiện từ tiện ích FFF.

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated