Live chat

Bạn sẽ thấy số khách hiện online và offline

Khi click vào một user chat của khách

Sẽ thấy tương tác giữa khách chat và bot

Nhân viên trực tuyến sẽ hỗ trợ sau khi có thông báo khách chat

Mục bên phải sẽ cho ta thấy chi tiết về Quản lý dữ liệu khách hàng

 • Bỏ qua.

 • Không liên hệ

 • Đã liên hệ.

 • Không quan tâm.

 • Khách hàng mới và quan tâm.

Bạn có thể dễ dàng quản lý các khách hàng trên thông qua danh sách khách hàng. Danh sách sẽ hiển thị:

 • Tên và số điện thoại của khách hàng.

 • Trạng thái khách hàng mà bạn đã đánh dấu.

 • Khách hàng đưa thông tin từ nguồn nào

 • Email

 • Số điện thoại

 • Trình duyệt

 • Địa chỉ IP

 • Lịch sử truy cập

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc trang fanpage chính thức của FFF

Last updated