Links
Comment on page

Thêm website vào hệ thống FFF

Để thêm website, bạn thực hiện theo 5 bước sau:
Bước 1: Đăng nhập thông qua tài khoản Google hoặc đăng ký tài khoản FFF tại đây.
Bước 2: Tại Trang Chủ (Dashboard), chọn icon Quản lý website
và nhấp vào nút Thêm website
Bước 3: Nhập URL website của mình và nhấp “Thêm website”
Bước 4: Copy mã tracking và dán vào thẻ Header của website
Bước 5: Sau khi gắn mã tracking, nhấp vào nút “Kiểm tra mã” để hoàn thành thêm website
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46