Links
Comment on page

Data khách hàng

Thống kê dữ liệu khách hàng của các công cụ
Bạn có thể chọn danh mục Data khách
Bạn sẽ thấy ngay giao diện thống kê dữ liệu
  • Tên khách hàng
  • Trạng thái
  • Nguồn khách hàng
  • Số điện thoại
  • Thời gian tạo dữ liệu
Ngoài ra còn có
  • Bộ lọc
  • Thời gian
  • Xuất dữ liệu
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc trang fanpage chính thức của FFF