Liên kết Youtube Channel

Hướng dẫn liên kết Youtube Channel vào tài khoản Adwords mua tại FFF (FFFADS)

Để liên kết tài khoản Adwords mua tại 3F với Youtube Channel của bạn, bạn thực hiện như sau

Từ mục Tùy chọn của mỗi tài khoản, bạn chọn menu Liên kết Youtube Channel

Sau đó 1 cửa sổ sẽ hiện ra yêu cầu bạn cung cấp Youtube Channel ID và Email

Bạn điền Youtube Channel ID vào. Cách lấy Youtube Channel ID rất đơn giản. Bạn mở channel của bạn lên, và thấy dãy chữ sau chữ channel chính là ID

Sau khi điền Id và Email, bạn bấm thực hiện liên kết. Khi đó bạn sẽ mở email của bạn, và thấy 1 email yêu cầu xác nhận của Google

Bạn bấm tiếp vào Review Link Request để xác nhận cho phép liên kết.

Khi bạn bấm vào, Youtube sẽ yêu cầu bạn điền 1 cái tên vào, bạn điền tên bất kỳ (nên dùng là số CID adwords cho dễ nhớ)

Sau đó bạn bấm Link để hoàn tất quá trình liên kết tài khoản Adwords và Youtube của bạn

Last updated