Links
Comment on page

Khách đang truy cập

Tại chuyên mục Chăm khách
Chọn biểu tượng
Giao diện khách đang truy cập xuất hiện
Cho ta thấy lịch sử truy cập bao gồm thống kê dữ liệu
  • Khách hàng
  • Thời gian truy cập
  • Đường dẫn xem trang
  • Địa chỉ IP
  • Từ khóa
  • UTM Campaign
  • UTM Source
  • UTM Medium
Bạn có thể click vào menu
Để chọn thời gian cần hiển thị nguồn khách hàng truy cập
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46 hoặc trang fanpage chính thức của FFF