Quy định Mã khuyến mãi

Quy định nhận mã khuyến mãi AdWords 1,350,000đ khi mua tài khoản quảng cáo Google Ads từ 3F Solutions.

Mua tài khoản Google Ads từ 3F Solutions, tài khoản của bạn sẽ mặc định được áp Mã khuyến mãi Google Ads trị giá 1,350,000đ.

  • Mỗi một tài khoản sẽ được tặng 01 mã khuyến mãi trị giá 1.350.000đ. Để nhận được đủ số tiền 1,350,000đ vào tài khoản tiếp tục chạy quảng cáo, bạn phải chi tiêu tiền quảng cáo trong 30 ngày trước đó bằng hoặc hơn ngưỡng 1.350.000đ. Tìm hiểu thêm Điều kiện nhận mã khuyến mãi.

  • Google sẽ có 25 đến 30 ngày để tổng hợp ngân sách mà bạn đã chi tiêu, sau đó số tiền sẽ được quy đổi ra USD theo tỷ giá 1USD= 26,000VNĐ(*) và cộng trực tiếp vào tài khoản Google Ads của bạn.

Tài khoản mua từ 3F chỉ nhận mã khuyến mãi 1.350.000đ từ 3F. Nếu khách có thực hiện thêm mã khuyến mãi từ bên ngoài mà tài khoản bị tạm ngưng sẽ không được cấp lại tài khoản mới.

(*)Vì đây là tài khoản Invoice - Tài khoản lập hoá đơn trả trước, nên tất cả đơn vị thanh toán sẽ tự động được quy đổi sang USD.

Liên hệ với hỗ trợ viên của bạn nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình Nhận mã khuyến mãi 1,350,000VND, hoặc cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì có liên quan đến tài khoản. Hoặc gọi số hotline: 0901 47 48 46.

Last updated