Hướng dẫn mua tài khoản

Hướng dẫn mua tài khoản TikTok Invoice

Tài khoản TikTok Invoice có nhiều ưu điểm hơn tài khoản cá nhân:

  • Thời gian tạo tài khoản nhanh không cần chờ xét duyệt từ team Tiktok

  • Chạy bằng USD nên uy tín hơn chạy VND

  • Thơi gian duyệt camp nhanh khoảng 30 phút.

  • Trong trường hợp tài khoản có vấn đề hoặc bạn không muốn chạy quảng cáo nữa, có thể yêu cầu hoàn lại khoản tiền chưa chạy nhanh chóng.

  • Hỗ trợ đổi tài khoản trong trường hợp tài khoản bị lỗi. Quá trình tự động, 24/7

Để mua tài khoản TikTok Ads Invoice, bạn truy cập vào menu Cửa Hàng

Sau đó chọn loại tài khoản bạn muốn mua

Các loại tài khoản khác nhau về giá khởi tạo ban đầu, trong tài khoản sẽ có sẵn số tiền tương ứng cho bạn chạy quảng cáo.

Bấm vào nút mua tài khoản để tiến hành mua

Bạn có thể chọn thanh toán theo ngân hàng hoặc thanh toán từ quỹ. Nếu thanh toán từ ngân hàng hãy để nội dung thanh toán đúng để giao dịch thực hiện tự động

Sau khi thực hiện giao dịch, bạn chờ khoảng 1-2 phút, hệ thống sẽ cấp tài khoản cho bạn

Thông tin tài khoản hiện ngay bên dưới màn hình hoặc bạn có thể bấm vào menu Tài khoản đã mua để xem tài khoản

Last updated