Links
Comment on page

Hướng dẫn sử dụng quỹ

Hướng dẫn sử dụng quỹ để nạp tiền vào tài khoản quảng cáo
Để nạp tiền vào tài khoản quảng cáo, bạn có thể sử dụng quỹ quảng cáo. Bạn có thể thấy quỹ của mình tại góc trên bên phải
Quỹ quảng cáo có những ưu điểm sau:
  • Chuyển tiền vào tài khoản quảng cáo nhanh chóng.
  • Dễ dàng quản lý số tiền nạp và chuyển của bạn
  • Bạn có thể sử dụng 1 quỹ để nạp cho nhiều tài khoản.
  • Hoạt động 24/7, ít cần trợ giúp hơn
Để sử dụng Quỹ bạn cần nạp tiền vào quỹ. Bấm vào nút Nạp Quỹ để nạp tiền vào quỹ.
Nhập số tiền cần nạp để lấy cú pháp nạp tiền
Sau đó tiến hành nạp tiền theo đúng cú pháp
Bạn chỉ cần nạp tiền theo đúng cú pháp, hệ thống sẽ tự động cộng vào quỹ trong 2 - 5 phút sau khi bạn nạp
Sau khi nạp tiền vào quỹ, để dùng quỹ nạp tiền vào tài khoản quảng cáo. Khi tiến hành nạp tiền bạn chọn dùng Quỹ
Nhập số tiền cần nạp và tiến hành nạp thẳng vào tài khoản quảng cáo của bạn
Chú ý:
  • Số tiền từ quỹ sẽ tính theo USD
  • Quá trình nạp tiền sẽ điễn ra tự động, bạn cần mở email để xác định đúng mã xác nhận