Links
Comment on page

Quản lý AdWords

Kiểm tra và quản lý tất cả tài khoản Google Ads của mình
Để quản lý các website bạn đã thêm vào hệ thống FFF, chọn icon
Quản lý AdWords ở mục Dashboard
Tại đây, bạn có thể kiểm tra:
  • AdWords: Các tài khoản Google Ads đã thêm vào hệ thống FFF thông qua AdWords CID
  • Kết nối: Trạng thái kết nối với hệ thống FFF của tài khoản
  • Tracking: Tài khoản đã được tracking theo dõi IP click quảng cáo chưa
  • Ngày thêm: Ngày kết nối tài khoản Google Ads vào hệ thống
  • Ngày hết VIP: nếu tài khoản có nâng VIP
  • Dịch vụ: Tài khoản đang sử dụng bản miễn phí hay VIP
  • Tác vụ: Xóa tài khoản Google khỏi hệ thống FFF
Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46