Hạ cấp quyền quản lý tài khoản

Quy định hạ cập và tạm ngưng quyền quản lý tài khoản.

Với mục tiêu bảo vệ khách hàng và tài khoản Adwords của bạn. Hệ thống sẽ tiến hành chuyển chuyển quyền quản lý tài khoản Adwords sang quyền: chỉ đọc khi phát hiện các tình trạng sau

  • Tổng ngân sách hàng ngày của tất cả chiến dịch Video & Tải App lớn hơn ngân sách còn lại của tài khoản

  • Sao chép chiến dịch Video & Tải App hàng loạt.

Khi phát hiện tài khoản Google Ads của khách hàng rơi vào các trường hợp trên, hệ thống sẽ tiến hành:

  • Tạm đừng (PAUSE) tất cả các chiến dịch của khách hàng

  • Chuyển quyền quản lý của khách hàng sang chỉ đọc. Bạn sẽ không thể tạo, chỉnh sửa chiến dịch.

Nếu tài khoản của bạn bị hack hoặc bạn vô tình thực hiện hành động trên, bạn sẽ tiến hành thực hiện mở khóa tài khoản như sau:

  • Liên hệ với hỗ trợ viên: yêu cầu mở lại tài khoản

  • Sau đó bạn có thể kích hoạt (chạy lại) lại chiến dịch với điều kiện là tổng ngân sách hàng ngày không được lớn hơn ngân sách còn lại của bạn

Ngân sách còn lại là gì ?

Ngân sách còn lại là ngân sách bạn có thể chạy, bạn có thể thấy ngân sách còn lại tại mục

Ngân sách còn lại = Ngân sách - Đã chi

Ngân sách hàng ngày là gì ?

Ngân sách hàng ngày là ngân sách bạn cấu hình trong Google Ads, để xem ngân sách hàng ngày bạn xem tại

Sau đó bạn nhìn vào tất cả các campaign của bạn, sẽ thấy mục ngân sách hàng ngày

Để đảm bảo tài khoản của bạn chạy ổn định, bạn cần đảm bảo ngân sách hàng ngày < ngân sách còn lại của bạn

Để mở khóa các tài khoản bị hạ cấp, bạn thực hiện như sau

Bước 1: bạn cần chuyển tiền vào tài khoản đã bị hạ cấp sao cho số dư đáp ứng yêu cầu bên trên

Bước 2: tại trang quản lý tài khoản bạn bấm vào nút "Ngừng chạy & Hạ cấp"

Sau đó 1 cửa sổ hiện ra, bạn bấm nút Mở Khóa Quyền Quản Lý là xong