Hạ cấp quyền quản lý tài khoản

Quy định hạ cập và tạm ngưng quyền quản lý tài khoản.

Quy trình hạ cấp tài khoản

Với mục tiêu bảo vệ khách hàng và tài khoản Adwords của bạn. Hệ thống sẽ tiến hành chuyển chuyển quyền quản lý tài khoản Adwords sang quyền: chỉ đọc và tạm ngừng chiến dịch khi phát hiện các tình trạng sau:

Quy ước:

 • Tổng ngân sách có thể chạy = ngân sách trong các chiến dịch đang chạy + ngân sách trong chiến dịch đang tạm đừng (pause)

 • Tổng số tiền nạp: số tiền mua + số tiền nạp quảng cáo.

 • Tổng số tiền còn lại: số tiền đã nạp - số tiền đã chạy

Tài khoản của bạn sẽ bị chuyển quyền: chỉ đọc và tạm ngừng chiến dịch khi

 • Với các tài khoản mới mua (số tiền nạp < 100$) tài khoản sẽ bị hủy quyền khi:

  • Tổng ngân sách có thể chạy > Tổng số tiền còn lại

  • Hoặc có sự thay đổi giá thầu đột biến

  • Hoặc chạy hơn 3 chiến dịch Video

 • Với các tài khoản mới chạy (số tiền nạp từ 100 - 400$)

  • Tổng ngân sách có thể chạy > 3x Tổng số tiền còn lại

 • Với các tài khoản: số tiền nạp từ 400 - 1000$

  • Tổng ngân sách có thể chạy > 7 x Tổng số tiền còn lại

 • Với các tài khoản: số tiền nạp từ 1000 - 2000$

  • Tổng ngân sách có thể chạy > 10 x Tổng số tiền còn lại

 • Với các tài khoản: số tiền nạp từ 2000 - 4000$

  • Tổng ngân sách có thể chạy > 15 x Tổng số tiền còn lại

Khi phát hiện tài khoản Google Ads của khách hàng rơi vào các trường hợp trên, hệ thống sẽ tiến hành:

 • Tạm đừng (PAUSE) tất cả các chiến dịch của khách hàng

 • Chuyển quyền quản lý của khách hàng sang chỉ đọc. Bạn sẽ không thể tạo, chỉnh sửa chiến dịch.

Khi tài khoản bị hạ cấp, tại trang quản lý tài khoản bạn sẽ thấy thông báo như sau:

Mở lại tài khoản hạ cấp

Để mở khóa các tài khoản bị hạ cấp, bạn thực hiện như sau

Bước 1:

Bạn cần xác định rõ lý do tại sao tài khoản bị hạ cấp. Bấm vào thông báo "Ngừng chạy & Hạ Cấp" hệ thống sẽ hiển thị rõ lý do hạ cấp.

+ Nếu lý do ngân sách bị thiếu hụt, bạn chuyển tiền vào tài khoản đã bị hạ cấp sao cho số dư đáp ứng.

+ Nếu lý do số lượng chiến dịch quá nhiều, hoặc ngân sách chiến dịch quá lớn so với số tiền bạn nạp thì bạn cần loại bỏ bớt chiến dịch (Delete) trong tài khoản Ads của bạn.

Bước 2: sau khi xử lý vấn đề tại màn hình popup bạn chỉ cần bấm nút để mở khóa là được

Để đảm bảo tài khoản của bạn chạy ổn định, bạn cần đảm bảo ngân sách hàng ngày < ngân sách còn lại của bạn

Trong trường hợp bạn không muốn nạp thêm tiền, Một thông báo hỏi bạn bạn có tiến hành xóa các chiến dịch để đảm bảo ngân sách.

Khi bạn bấm xóa chiến dịch, hệ thống sẽ xóa "Tất cả" các chiến dịch trong tài khoản của bạn. Sau đó mở khóa để bạn quản lý tài khoản của mình.

Ngân sách còn lại là gì ?

Hạ cấp tài khoản phụ thuộc vào ngân sách, vì thế bạn cần nắm các thông sau:

Ngân sách còn lại là ngân sách bạn có thể chạy, bạn có thể thấy ngân sách còn lại tại mục

Ngân sách còn lại = Ngân sách - Đã chi

Ngân sách hàng ngày là ngân sách bạn cấu hình trong Google Ads, để xem ngân sách hàng ngày bạn xem tại

Sau đó bạn nhìn vào tất cả các campaign của bạn, sẽ thấy mục ngân sách hàng ngày

Bạn cần đảm bảo ngân sách hàng ngày của bạn không được quá lớn hơn ngân sách còn lại. Ví dụ bạn chỉ còn 10$ nhưng ngân sách hàng ngày lên đến 1.000$ hệ thống sẽ tiến hành hạ quyền của bạn.

Lưu ý chỉ có các chiến dịch có mức độ chi tiêu nhanh như Youtube, Download App, GDN mới bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp bạn cần ưu tiên, hãy trao đổi với hỗ trợ viên để được phép vào danh sách hợp lệ.

Last updated