Quy trình nạp tiền

Hướng dẫn quy trình nạp thêm tiền vào tài khoản Google Ads sau khi bạn chạy quảng cáo hết số tiền có sẵn trong tài khoản (bằng mệnh giá tài khoản đã mua: $100, $300, $500)

Để tiến hành nạp tiền, hãy Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên admin.fff.com.vn. Chọn vào menu Mua tài khoản quảng cáo Google Ads để về trang quản lý tài khoản Google Ads đã mua.

Tại trang Mua tài khoản Google Ads bạn sẽ chọn tài khoản cần nạp, vào Tuỳ chọn bấm Nạp thêm tiền.

  1. Nạp tiền từ bank

Nhập số tiền bạn muốn nạp thêm vào ô Nạp thêm tiền vào Google Ads, sau đó bấm Lấy cú pháp.

Bảng sẽ hiện ra nội dung kèm cú pháp chuyển khoản & số tiền bạn muốn chuyển (đã nhập ở trên). Hãy nhớ Copy Nội dung chuyển khoản (Đoạn chữ và số trong ô màu xanh) vào phần nội dung chuyển khoản khi bạn chuyển qua online banking (hoặc mobi banking) để hệ thống tự động nạp tiền vào tài khoản của bạn.

Bấm Đã hoàn tất chuyển khoản, bạn đã thực hiện xong Quy trình nạp thêm tiền vào tài khoản Google Ads.

2. Nạp tiền từ quỹ

Nhập số tiền usd bạn muốn nạp thêm vào ô Nạp thêm tiền vào Google Ads, sau đó bấm vào Thực hiện nạp

Vào email lấy mã xác nhận dán vào sau đó bấm Xác nhận , bạn đã thực hiện xong Quy trình nạp thêm tiền vào tài khoản Google Ads.

Liên hệ với hỗ trợ viên của bạn nếu gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình nạp tiền, hoặc cần hỗ trợ bất cứ vấn đề gì có liên quan đến tài khoản. Hoặc gọi số hotline: 0901 47 48 46.

Last updated