Cấu hình chatbot

Tạo ra kịch bản phù hợp, nhanh chóng nhất dành cho chatbot

Tính năng Cấu hình sẽ giúp bạn thiết lập kịch bản chat cho chatbot để phù hợp với ngành nghề và khách hàng mục tiêu của bạn. Để cấu hình chatbot bạn thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống FFF bằng cách click vào nút "Đăng ký" ở trên góc phải màn hình hoặc nhấp vào đây. Sau đó, bạn nhấp chọn tab Chăm khách

Tại trang Cấu hình chatbot, bạn sẽ thấy thanh menu bên trái bao gồm 8 mục tương ứng với 8 tình huống chatbot trả lời với khách hàng. Để lên kịch bản cho từng tình huống bạn click vào mục tương ứng và chỉnh sửa ở phần bên phải màn hình.

Bạn có thể chỉnh sửa các mục:

  1. Lời chào bắt đầu: Tại đây, bạn sẽ chỉnh sửa lời chào đầu tiên khi khách hàng bật ô chat lên.

  2. Hỏi tên khách hàng: Bạn sẽ cấu hình câu hỏi tên khách hàng của bot khi khách hàng bắt đầu chat

  3. Hỏi số di động lần 1: Bạn sẽ chỉnh sửa kịch bản khi bot hỏi số điện thoại sau khi hỏi tên

  4. Hỏi số di động lần 2: Nếu khách hàng từ chối trả lời số điện thoại, bot sẽ hỏi lại một lần nữa.

  5. Hỏi số di động lần 3: Sau khi bị từ chối 2 lần, bot sẽ hỏi xin số điện thoại khách hàng lần cuối.

  6. Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: tại đây, bạn sẽ điều chỉnh lời mời, những câu giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của bạn.

  7. Trả lời khách hàng về sản phẩm dịch vụ: Chỉnh sửa những câu trả lời tự động khi khách hàng hỏi về dịch vụ hoặc sản phẩm của bạn dựa trên các từ khóa được thiết lập. Đặc biệt ở mục này, bạn phải nhập tiêu đề cấu hình, từ khóa và nội dung trả lời, để khi khách hàng hỏi câu có chứa từ khóa đó, bot sẽ tự nhận diện và đưa ra câu trả lời tượng ứng về sản phẩm đó cho khách hàng.

  8. Câu trả lời khác: Cấu hình câu trả lời của bot khi khách hỏi những câu ngoài tầm hiểu biết của bot

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46

Last updated