Thêm website vào hệ thống FFF

Để thêm website, bạn thực hiện theo 5 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập thông qua tài khoản Google hoặc đăng ký tài khoản FFF tại đây.

Bước 2: Tại Trang Chủ (Dashboard), chọn icon Quản lý website và nhấp vào nút Thêm website

Bước 3: Nhập URL website của mình và nhấp “Thêm website”

Bước 4: Copy mã tracking và dán vào thẻ Header của website

Bước 5: Sau khi gắn mã tracking, nhấp vào nút “Kiểm tra mã” để hoàn thành thêm website