Thêm tiện ích liên kết trang web

Thêm tiện ích liên kết trang web vào quảng cáo để đưa khách hàng tới các trang cụ thể trên trang web của bạn, giúp Tăng tương tác (CTR), Tăng chuyển đổi.

Tiện ích liên kết trang web được sử dụng trong Chiến dịch tìm kiếm và hiến dịch video trên YouTube.

Các thêm tiện ích liên kết trang

Bước 1: Nhấp vào Quảng cáo & phần mở rộng ở bên trái, sau đó nhấp vào Phần mở rộng;

Bước 3: Từ trình đơn thả xuống "Thêm vào", hãy chọn cấp độ mà bạn muốn thêm đường liên kết trang web: Tài khoản, Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo.

Bước 4: Để tạo đường liên kết trang web mới, hãy nhấp vào Tạo mới. Để sử dụng đường liên kết trang web hiện có, hãy nhấp vào Sử dụng mục hiện tại và chọn đường liên kết trang web mà bạn muốn thêm.

Bước 5: Điền vào văn bản đường liên kết trang web và URL.

Bước 6: Nhập văn bản bổ sung về đường liên kết của bạn trong Mô tả (không bắt buộc, nhưng bạn thực sự nên thêm văn bản này). Khi bạn điền cả hai dòng mô tả, đường liên kết trang web có thể đủ điều kiện hiển thị cùng với các thông tin này.

Bước 7: Nhấp vào Lưu để lưu tùy chọn cài đặt đường liên kết trang web cho chiến dịch của bạn.

Mẹo:

  • Ngắn gọn: Văn bản liên kết ngắn gọn giúp bạn được hiển thị nhiều liên kết hơn trên mẫu quảng cáo. Khi sử dụng đường liên kết ngắn, bạn có thể hiển thị nhiều đường liên kết hơn.

  • Tạo các đường liên kết thể hiện trang web: Copy đường dẫn trang web muốn liên kết trên trình duyệt để dán vào URL cuối cùng.

  • Thêm nội dung mô tả: Khi bạn thêm nội dung mô tả cho mỗi đường liên kết, quảng cáo sẽ hữu ích hơn cho những người đang xem quảng cáo. Nội dung này không làm giảm số lượng đường liên kết có thể hiển thị.

Last updated