Quản lý website

Kiểm tra và quản lý website của bạn một cách nhanh nhất

Để truy cập vào mục quản lý website của trang Hút Khách bạn nhấp vào icon

Tương tự với mục Quản lý website ở trang Dashboard, bạn có thể xem được các thông tin:

 • Website: Các website bạn đã thêm vào hệ thống FFF

 • AdWords: Tài khoản AdWords tương ứng với website đó đã được tích hợp vào hệ thống

 • Mã tracking: Đoạn mã tracking đã gắn vào thẻ Head của website

 • Tình trạng: Website hiện tại có kết nối vào hệ thống FFF hay không

 • Ngày tạo: Ngày thêm website vào hệ thống

 • Ngày hết VIP: nếu tài khoản có nâng VIP

 • Dịch vụ: Gói mà website đang sử dụng (miễn phí hoặc VIP)

 • Tác vụ: Thay đổi tài khoản Google Ads tương ứng với website hoặc xóa website đó ra khỏi hệ thống FFF

Các thao tác khác trong trang Quản lý website của Hút khách tương tự với trang Dashboard, bạn có thể xem thêm các hướng dẫn khác:

 • Thêm website vào hệ thống FFF tại đây

 • Xóa website ra khỏi hệ thống FFF tại đây

 • Tích hợp Google Analytics tại đây

 • Tích hợp theo dõi chuyển đổi AdWords tại đây

 • Xóa tích hợp Google Analytics và Google Ads tại đây

Nếu bạn cần sự trợ giúp hoặc có vấn đề cần trao đổi với chuyên gia của 3F, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0901 47 48 46